FIZIOTERAPIJA

Fizioterapija je medicinska veda, ki uporablja pri terapiji fizikalne snovi ali sile, ki delujejo ali učinkujejo v terapevtske namene. Namen fizioterapije je razvijati, vzdrževati ali ponovno vzpostaviti optimalno gibanje in funkcijske sposobnosti v vseh življenjskih obdobjih. V našem centru z individualnim pristopom strokovno usposobljeni in izkušeni fizioterapevti izvajajo terapijo ali kombinacijo terapij ( manualna terapija, kinezioterapija, elektroterapija, fototerapija, magnetoterapija, termoterapija, mehanoterapija ).