EU Skladi

EU sofinanciranj

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt Digitalna transformacija v Hotelu Slatina je prejel EU sofinanciranje

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v verigi podjetja Hotel Slatina

Cilji naložbe so:
-    Izvedba digitalne transformacije v podjetju z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
-    izboljšanje kompetenc zaposlenih,
-    spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov,
-    povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sofinanciranje operacije: do 100.000,000 eur.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/.