EU Skladi

EU SOFINANCIRANJE

Projekt Digitalna transformacija v Hotelu Slatina je prejel EU sofinanciranje

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v verigi podjetja Hotel Slatina.

Cilji naložbe so:

 - izvedba digitalne transformacije v podjetju z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,

 - izboljšanje kompetenc zaposlenih, 

 - spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, 

 - povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sofinanciranje operacije: do 100.000,00 eur.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi/.