Za poslovne partnere

Hotel rado surađuje s različitim poduzećima, društvima, školama i drugim organizacijama. Kontaktirajte nas na telefonski broj 03-818-4100 ili e-poštu: info@hotel-slatina.com, recite nam svoje želje i za vas ćemo pripremiti posebnu ponudu.